Lustfyllda arbetsplatser

Vi vet att människor som trivs på sina arbeten presterar bättre. Vi hjälper dig att skapa en arbetsplats där folk vill jobba genom att ge dig det stöd du behöver. Hos oss kan du få hjälp med allt från att ta hand om din onboarding till offboarding och allt däremellan. 

Rekrytering

Vi hjälper dig att hitta den personen som är rätt för er, både när det gäller personlighet och kompetenser. Ni kan välja att få hjälp i allt som har med er rekrytering att göra, från att ta kravprofilen till referenstagningen. Men vi kan också gå in som stöd och hjälpa er med delar som genomförande av referenstagning, ta fram annonsmaterial eller endast som ett bollplank för ett andra utlåtande till exempel.

Onboarding 

Rekryteringen är gjord och du har hittat din medarbetare men det är nu en kritisk fas börjar, känner hen sig inte välkommen är risken överhängande att hen vandrar vidare till nästa tjänst. En lyckad onboarding leder till både högre nöjdhet för medarbetarna, lägre andel egna uppsägningar, högre prestation, minskad stress och högre lojalitet.

 Offboarding

Offboarding är det sista som händer i den anställdes livscykel i organisationen. Processen startar när beslutet om att den anställde ska lämna företaget tas, oavsett om det är av den anställde eller av en chef. 

 

När en kund har handlat av oss eller köpt en tjänst värdesätter vi dess feedback och skickar förmodligen ut en utvärdering av något slag. Men när anställd slutar har de flesta företag ingen klar process för hur de ska bete sig och de riskerar att förlora värdefull input. 

Engagemang 

En av grunderna till ett bra arbetsplats är utan tvekan engagemang. När våra medarbetare känner engagemang på jobbet uppnår de bättre resultat, är mer lojala och har mindre sjukfrånvaro. Vi hjälper dig att ta reda på hur engagerade ditt team är och ta fram en plan för att öka engagemanget. 

Intervjuträning

Ingen vinner på att du har konsulter som sitter på bänken och väntar på nästa uppdrag. Vi hjälper er att förbereda konsulten inför nästa intervju genom att gå igenom och öva på intervjusituationen. Vi pratar om vad som är bra att ha i åtanke när man går på intervju som konsult och ger verktygen för att lyckas ro hem uppdraget.

HR-paket

Tanken att HR och personalvård ska vara en separat avdelning i ett företag är på många sätt förlegad. Personalen är i de allra flesta företag den viktigaste komponenten. Genom vårt HR-paket får du möjlighet att få stöd när du behöver med det du behöver hjälp med.