Vet du vad dina fd anställda säger om dig? 

Vet du varför dina medarbetare lämnar dig som arbetsgivare och vet du vad de säger om din organisation efter att de lämnat? De allra flesta arbetsgivare saknar en offboardingprocess och missar möjlighet att få viktig feedback och se till att få ett snyggt avslut.

 

Din situation kan vara att ni vet om att det behövs göras men tiden räcker inte riktigt till eller så har ni exitintervjuer/avslutningssamtal men att det sällan händer något med informationen för att det är svårt att koka ner till riktiga handlingsplaner eller kanske har ni haft problem med stor personalomsättning och vill gå till botten med hur det kommer sig. 

benedikt-geyer-bYMTD5B5i10-unsplash.jpg

Steg 1. Analys och intervju med nyckelpersoner med insikt i ert arbetsgivarvarumärke, rekrytering och medarbetargrupper. 

 

Steg 2. Framtagning av frågeformulär, bokning av intervjuer med x antalmedarbetare, samt genomförande av intervjuer.

 

Steg 3. Analys och rekommendation. Sammanställning av intervjuer samt analys i förhållande till arbetsgivarvarumärke. Framtagande av handlingsplan med rekommendationer för att stärka varumärket, öka medarbetarnöjdheten och bättre attrahera framtida medarbetare