Något nytt under himmelen?


I dagarna kom en bok med titeln ”Arbetets mening” av David Eklind Kloo. Han säger följande: ” Trots allt prat om medarbetarnas engagemang och verksamhetens syfte så visar verkligheten någonting annat för väldigt många anställda.”

Rubriken till artikeln om boken (Personal & Ledarskap) lyder dessutom

Vi måste prata mer om meningen med jobbet.”


Men det är både och - vi måste både prata mer om meningen med jobbet och vi måste skapa samtal som hjälper oss att omsätta våra tankar och idéer i handling, samtal som hjälper oss att identifiera och förstå vad som är meningsfullt för just mig. Utrymme för reflektion där jag får möjlighet att fundera över just mina motivationsfaktorer och drivkrafter.


Hur ofta reflekterar vi över följande?

  1. Jag är mest motiverad när jag….

  2. Jag blir riktigt stolt när jag….

  3. Ett gyllene ögonblick för mig är….

  4. Det värsta jag vet är…

  5. Min högsta önskan är…

  6. Det som driver mig framåt är…


Och hur ofta sätter vi oss verkligen ner och dokumenterar tankarna?


Dessa reflektioner kommer att bidra både till medarbetarens personliga utveckling och ett ökat ansvarstagande, samt utvecklingen av arbetsuppgifter – dvs ett naturligt steg i kompetensutvecklingsprocessen.


Detta blir win-win!

Vinsten för arbetsgivaren är att ha rätt kompetens på rätt plats.

Vinsten för medarbetaren är att hen inte behöver hamna i rävsaxen och måste byta arbetsgivare för att kunna utvecklas.


Jag vill passa på och referera till ytterligare en bok, nämligen Staffan Jeppssons bok om Ingvar Kamprad – ”Breven berättar”.


Följande finns att läsa i VDtidningen:

”Innan han ger sina råd till nya entreprenörer funderar Ingvar Kamprad krasst kring orsakerna till misslyckande: ”Den vanligaste dödsorsaken är överdriven planläggning, för många skrivbord, konsulter, specialister, projektgrupper och andra pratare och för få genomförare. Sverige behöver långt färre skrivbord och långt flera genomförare, handlingsmänniskor med sunt förnuft och bägge fötterna på verklighetens golv.”


När du nu har tagit dig genom alla dessa mina rader, så vill jag helt enkelt säga

– Den gemensamma nämnaren jag ser och nyckeln till framgång för individ och organisation är meningsfullhet och genomförandekraft!Det finns inte mycket nytt under himmelen.


Vi har kunskap, vi har erfarenhet, vi vet vad som ska göras för att öka meningsfullheten och därmed individens och organisationens välmående och hållbara resultat. Men vi fallerar i genomförandet.


Jag ska i denna text inte nöja mig med att konstatera läget

– nej, jag ska också beskriva vad vi kan göra.


  • Ge utrymme till reflektion

  • Ge utrymme att stanna upp

  • Avsätt tid för strukturerade samtal med en professionell samtalspart där medarbetarna får möjlighet att ta reda på vad som är meningsfullt tillsammans med en extern part


Och du kan se framåt emot vinsterna, allt från ökad lönsamhet till att vara en attraktiv arbetsgivare, här kan du läsa mer.

69 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla