top of page

Vikten av reflektion och samtal

Uppdaterat: 27 juni 2023


I dagarna kom en bok med titeln ”Arbetets mening” av David Eklind Kloo. Han säger följande:


Trots allt prat om medarbetarens engagemang och verksamhetens syfte så visar verkligheten någonting annat för väldigt många anställda.”


Rubriken till artikeln om boken (Personal & Ledarskap) lyder dessutom:

”Vi måste prata mer om meningen med jobbet.”


Vi måste prata mer om meningen med jobbet, men även skapa samtal som hjälper oss att omsätta våra tankar och idéer i handling. Samtal som hjälper oss att identifiera och förstå vad som är meningsfullt för oss själva. Utrymme för reflektion där vi får möjlighet att fundera över just våra egna motivationsfaktorer och drivkrafter.


Hur ofta sätter du dig ner och reflekterar över följande?


  • Jag är mest motiverad när jag….

  • Jag blir riktigt stolt när jag….

  • Ett gyllene ögonblick för mig är….

  • Det värsta jag vet är…

  • Min högsta önskan är…

  • Det som driver mig framåt är…


Sådana här reflektioner kommer att bidra både till personlig utveckling, ett ökat ansvarstagande och utvecklingen av arbetsuppgifter – ett naturligt steg i en kompetensutvecklingsprocess.


Vinsten för arbetsgivaren blir att ha rätt kompetens på rätt plats. Vinsten för medarbetaren blir att hen inte behöver hamna i rävsaxen eller känna att hen måste byta arbetsgivare för att kunna utvecklas.


Jag vill passa på och referera till ytterligare en bok, nämligen Staffan Jeppssons bok om Ingvar Kamprad – ”Breven berättar”. Följande finns att läsa i VD-tidningen:


”Innan han ger sina råd till nya entreprenörer funderar Ingvar Kamprad krasst kring orsakerna till misslyckande: ”Den vanligaste dödsorsaken är överdriven planläggning, för många skrivbord, konsulter, specialister, projektgrupper och andra pratare och för få genomförare. Sverige behöver långt färre skrivbord och långt flera genomförare, handlingsmänniskor med sunt förnuft och bägge fötterna på verklighetens golv.”


Den gemensamma nämnaren jag ser, och nyckeln till framgång för individ och organisation är meningsfullhet och genomförandekraft!


Vi har kunskap, vi har erfarenhet, vi vet vad som ska göras för att öka meningsfullheten och därmed individens och organisationens välmående och hållbara resultat. Vi behöver bara se till att genomföra det.


Så se till att ge utrymme till att stanna upp och reflektera. Avsätt tid för strukturerade samtal med en professionell samtalspart. Där medarbetarna får möjlighet att ta reda på vad som är meningsfullt tillsammans med en extern part.


Då kommer du se vinsterna: allt från ökad lönsamhet till att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kan hjälpa till med samtalen.
129 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page