top of page

Offboarding 

Vet ni vad era anställa säger om er när de går?

Vi ser till att ni får den information som är relevant och intressant för er med tydliga föbättringspunkter ni kan jobba med. 

Få reda på vad era anställa tyckt

Offboarding är det sista som händer i den anställdes livscykel i organisationen. Processen startar när beslutet om att den anställde ska lämna företaget tas, oavsett om det är av den anställde eller av någon annan det tas.

​När en kund har handlat av oss eller köpt en tjänst värdesätter vi dess feedback och skickar förmodligen ut en utvärdering av något slag. Men när anställd slutar har de flesta arbetsgivare ingen klar process för hur de ska bete sig och de riskerar att förlora värdefull input, eller så gör de sina exitintervjuer men vet inte vad de ska göra av informationen. Oavsett var ni befinner er så hjälper vi er framåt.

Varför är det viktigt ?

Insikten om varför era medarbetare lämnar er som arbetsgivare och vad de säger om er organisation efter att de har lämnat kan hjälpa er att bygga upp den arbetsplats ni vill skapa. De allra flesta arbetsgivare saknar en offboardingprocess och missar möjlighet att få viktig feedback och se till att få ett snyggt avslut. 

 

Ett avslutningssamtal bidrar även till att den som avslutar sin anställning känner sig sedd och hörd på. Det ger er insikter som är svåra att få på andra sätt och ger er verktyg att jobba med ert arbetsgivarvarumärke. Vi ser till att ni får den information som är relevant och intressant för er med tydliga föbättringspunkter ni kan jobba med. 

Hur fungerar det? 

 

 

 

Vi hjälper er att genomföra intervjuerna så att de blir gjorda och garanterat objektiva. 


 

Vi hjälper er att sätta upp en process för hur ni ska  sköta er offboardingprocess eller hjälper er se över den.


 

Vi hjälper er att omsätta den informationen som ni får fram under exitintervjuerna och omsätta den till tydliga actionpoints. 

Vad får jag ut av det?

Nöjdare medarbetare

Genom att prata med de som slutar kommer ni att få fram värdefull information som gör att ni kan göra dina kvarvarande medarbetare nöjdare.

Vårdar företaget

Ni vårdar företagets märke och ser till att de som slutar får en bra känsla och pratar gott om företaget.

Objektivitet

Medarbeterare som erbjuds samtal känner sig lyssnade på vilket höjer deras medarbetarupplevelse.

Konkreta förbättringsförslag

Ni får konkreta förslag på förbättringsåtgärder baserat på alla de medarbetare som slutar

Läs mer om offboarding

Utforska fler av våra tjänster

bottom of page